top of page

ПРАВИЛА НАВЧАННЯ В школі іноземних мов Raccoon School

1. Загальні положення
1.1. Raccoon School надає Слухачам послуги з вивчення англійської (або іншої) мови в групах або індивідуально з використанням комунікативної методики.
1.2. Документом, що підтверджує згоду на отримання послуг Центру, є сплачений рахунок на оплату послуг. Сплачуючи рахунок, слухач погоджується з правилами Центру та автоматично дає згоду на приєднання до Договору про надання послуг.
1.3. Одна година навчання – 60 хвилин.
1.4. Максимальна кількість слухачів у групі 9-10. 11-та особа може приєднатися до групи за умови згоди викладача та всіх студентів групи. Групи, в яких нараховується менше ніж 3 слухачів, можуть бути закриті або об'єднані з іншими групами.
2. Навчальний процес
2.1. Навчальний процес відбувається згідно з академічним календарем.
2.2. Запис до груп відбувається за результатами проведення тестового уроку який є обов’язковим для всіх нових клієнтів або за результатами співбесіди.
2.3. При невідповідності рівня знання мови, переміщення в іншу групу можливе лише протягом першого тижня навчання.
2.4. Слухачі зобов'язані приходити на заняття вчасно та готувати домашні завдання.
2.5. Якщо Слухач заважає проведенню занять, він має звільнити аудиторію на прохання викладача.
2.6. Порушення дисципліни Слухачами дитячих та підліткових груп може призвести до відрахування.
2.7. Вартість занять, пропущених не з вини школи, не відшкодовується. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, державні свята тощо) пропущене заняття (одне) додатково не проводиться, а відпрацьовується за рахунок інтенсифікації учбового процесу або у групі такого самого рівня підготовки (якщо вона є) або на Розмовному Клубі по П’ятницях.
2.8. Навчальний процес передбачає проміжне прогресивне тестування і викладач приймає рішення про перехід на наступний рівень.
2.9. Навчальний процес передбачає ротацію викладачів. Ротація є одним з елементів методики школи.
2.10. Розклад викладачів планується відповідно до академічних вимог. Школа має право на заміну викладача у групі. З форс мажорних обставин час заняття може теж зазнати змін.
2.11. Зауваження, пов'язані з методикою викладання, адресуються лише адміністрації, яка має вирішити всі питання, пов’язані з роботою викладачів.
2.12. Навчальний процес будується з урахуванням державних свят та інтенсифікується тобто студент отримує весь матеріал курсу без втрати якості.
2.13. У разі переходу на он-лайн навчання (карантин), Школа працює за встановленим розкладом. У разі технічних несправностей зі сторони Школи – заняття може не відбутися. У такому разі воно відшкодовується зі сторони Школи. Однак, якщо Школа працює в оф-лайн режимі ( в приміщенні школи), а учень прийняв рішення бути присутнім на уроці онлайн (з особистих міркувань) і не зміг підключитися до уроку он-лайн – це заняття вважається проведеним або може бути відпрацьоване в інший день в іншій групі (при наявності такої)
2.14. Рівень вважається закінченим лише у випадку успішного написання фінального тесту. Слухач має право отримати Сертифікат, який надається школою за його запитом, у випадку успішного закінчення Слухачем повної програми з надання послуг. У сертифікаті зазначається кількість фактично відвіданих навчальних годин та рівень володіння мовою.
2.15. Школа залишає за собою право переносити уроки в он-лайн режим у разі форс-мажорних обставин або якщо група працює у форматі індивідуальних чи спліт уроків (2 учня).
2.16. Індивідуальне заняття може бути скасовано лише у разі попередження вчителя чи адміністрації в телефонному режимі за 24 години до початку уроку. Якщо заняття скасовується день у день – воно має бути відшкодовано у повному обсязі. 

3. Порядок оплати навчання
3.1. Вартість навчання сплачується за обраним графіком в строки, вказані в графіку платежів. Послуги оплачуються готівкою або на розрахунковий рахунок Школи. Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання.
3.2. Оплата має бути підтверджена адміністрацією.
3.3. При порушенні порядку оплати навчання Слухач не допускається на заняття до вирішення питання оплати.
3.4. У випадку змін розкладу, що унеможливлюють заняття Слухача з вини школи, поточний платіж, за вирахуванням фактично відвіданих занять, повертається Слухачеві.
3.5. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Слухача за умови, якщо від початку навчання Слухача минуло не більше 7 (семи) календарних днів та Слухач виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.
3.6. У разі, якщо Слухач не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, школа може повернути кошти після проведення та обговорення причин.
3.7. Повернення коштів, передбачених п. п. 3.5. та 3.6. Правил, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин та паспорту Слухача чи Замовника послуг.
3.8. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Слухача не повертаються та використовуються школою для виконання статутних завдань.

4. Особливі умови
4.1. В разі виникнення питань, що виходять за межі цих Правил, Слухач має право звернутися у до представника Дирекції Школи та отримати відповідь у 3-денний термін.
4.2. Всі інші питання розглядаються у відповідності до чинного законодавства.
4.3. Школа несе відповідальність за використання Ваших персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI в редакції від 30.01.2018 р. 
 

bottom of page